Zielona szkoła

W dniach 28 maja – 1 czerwca uczniowie klas III – VI wyjechali na pięciodniową wycieczkę do Malborka. Dzieci podczas kilku dni spędzonych na Pojezierzu Pomorskim zdobyły wiedzę na temat nowej krainy geograficznej, umiejętność bezpiecznego obcowania z naturą i środowiskiem przyrodniczym, w skład którego wchodzą jeziora, lasy i rzeki oraz miały możliwość zacieśnienia swoich przyjaźni.

Podczas czynnego wypoczynku zwiedziły w Malborku zamek krzyżacki, który uważany jest za jedną z największych tego rodzaju budowli średniowiecznych w Europie i został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Odwiedziły również DinoPark, w którym zobaczyły naturalnej wielkości, ruchome dinozaury w otoczeniu pięknej zieleni. Zwiedziły Muzeum Skamieniałości, dzięki czemu mogły poznać prawdziwą historię życia dinozaurów. Świetnie bawiły się również w parku linowym.

Podczas wycieczki do Trójmiasta zobaczyli w Gdańsku: Główne Miasto: m.in. Kościół Mariacki, Długi Targ, Katownię, Wieżę Więzienną, Dwór Artusa, Bramę Zieloną; katedrę oliwską z cennymi organami zbudowanymi z 7876 piszczałek, udział w krótkim koncercie organowym; w Gdyni: Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie, zwiedziły Dar Pomorza, Dar Młodzieży, ORP Błyskawica, nadmorskie bulwary; w Sopocie zabytkową zabu