Dzień Dziecka

Jak co roku w naszej szkole zorganizowaliśmy Dzień Dziecka. Wspólne spędzanie wolnego czasu przy ognisku, zabawach i grach spotkało się z dużym zadowoleniem uczniów. Święto urozmaicone było przybyciem strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z Borkowa Wielkiego, a także przedstawicieli Klubu Szlif. Rozmowy z gośćmi i przejażdżki na motorach cieszyły się wielkim zainteresowaniem uczniów.

W imieniu wszystkich nauczycieli i uczniów dziękujemy Radzie Rodziców za współudział w przygotowaniu tej uroczystości.