Dzień Dziecka

Jak co roku w naszej szkole zorganizowaliśmy Dzień Dziecka. Wspólne spędzanie wolnego czasu przy ognisku, zabawach i grach spotkało się z dużym zadowoleniem uczniów. Święto urozmaicone było przybyciem strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z Borkowa Wielkiego, a także przedstawicieli Klubu Szlif. Rozmowy z gośćmi i przejażdżki na motorach cieszyły się wielkim zainteresowaniem uczniów.

W imieniu wszystkich nauczycieli i uczniów dziękujemy Radzie Rodziców za współudział w przygotowaniu tej uroczystości.

Dni wolne

2 listopada 2017
3 listopada 2017
21 grudnia 2017
22 grudnia 2017
30 kwietnia 2018
2 maja 2018
4 maja 2018
1 czerwca 2018

Biblioteka szkolna

Poniedziałek 13.15 – 14.15
Środa 12.45 – 13.45

Psycholog

Środa 7.30 – 10.30

Logopeda

Wtorek 7.30 – 8.00
13.30 – 14.30
Środa 13.00 – 13.30