Ogólnopolska akcja „Pola Nadziei”

W tym roku nasza szkoła z inicjatywy Szkolnego Klubu Wolontariatu przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”. Celem akcji jest szerzenie i