Kontakty z nauczycielami

Kontakty z nauczycielami:

p. Dyja Katarzyna

p. Golis Ewa

p. Karwowska Małgorzata

p. Norkowska Marta

p. Siennicka Joanna

p. Ulicki Radosław

p. Wiśniewska Iwona

Dni wolne

2 listopada 2017
3 listopada 2017
21 grudnia 2017
22 grudnia 2017
30 kwietnia 2018
2 maja 2018
4 maja 2018
1 czerwca 2018

Biblioteka szkolna

Poniedziałek 13.15 – 14.15
Środa 12.45 – 13.45

Psycholog

Środa 7.30 – 10.30

Logopeda

Wtorek 7.30 – 8.00
13.30 – 14.30
Środa 13.00 – 13.30