Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – język polski – mgr Małgorzata Karwowska
Wtorek 13.40-14.25

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – matematyka – mgr Sylwia Ziółkowska
Środa 13.10-13.55

Koło muzyczne – mgr Ewa Golis
Wtorek 13.40-14.25

Koło misyjne – mgr Ewa Golis

Zuchy – mgr Katarzyna Dyja

Tenis stołowy – mgr Katarzyna Dyja
Środa 13.10-13.55

SKS – mgr Radosław Ulicki
Czwartek 13.10-13.55

 

Dni wolne

2 listopada 2017
3 listopada 2017
21 grudnia 2017
22 grudnia 2017
30 kwietnia 2018
2 maja 2018
4 maja 2018
1 czerwca 2018

Biblioteka szkolna

Poniedziałek 13.15 – 14.15
Środa 12.45 – 13.45

Psycholog

Środa 7.30 – 10.30

Logopeda

Wtorek 7.30 – 8.00
13.30 – 14.30
Środa 13.00 – 13.30