Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – język polski – mgr Małgorzata Karwowska
Wtorek 13.40-14.25

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – matematyka – mgr Sylwia Ziółkowska
Środa 13.10-13.55

Koło muzyczne – mgr Ewa Golis
Wtorek 13.40-14.25

Koło misyjne – mgr Ewa Golis

Zuchy – mgr Katarzyna Dyja

Tenis stołowy – mgr Katarzyna Dyja
Środa 13.10-13.55

SKS – mgr Radosław Ulicki
Czwartek 13.10-13.55